Kasvattajanimen anominen

Kaniininkasvattajat ry on  Suomen kani- ja jyrsijäliiton (Skjl ry) jäsenyhdistys. Tämä mahdollistaa sen, että  jäsenet voivat anoa liitolta kasvattajanimeä kasvattamilleen kaneille Kaniininkasvattajien kautta. Kasvattajanimeä voivat hakea ne jäsenet, joiden kasvatus täyttää Skjl ry:n asettamat ehdot. Kaniininkasvattajat ei vaadi kaneille rekisterinumeroita anomuslomakkeeseen!

Hakeminen tapahtuu niin, että maksat kasvattajanimimaksun 20 EUR Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry:n tilille FI61 5710 0420 4505 12 käyttäen kasvattajanimimaksuille tarkoitettua viitenumeroa 1863, ja lähetät kopion kuitista sekä täytetyn kasvattajanimianomuksen sähköpostilla os. jasenr.kaniininkasvattajat(at)gmail.com

Huomioi myös tämä: Hakijan täytyy kuulua hakemiensa lajien lajiyhdistyksiin vähintään hakemista edeltävänä vuonna ja hakemisvuonna ja hänen tulee olla ollut välittömästi ennen kasvattajanimen anomista vähintään 12 kuukautta yhtäjaksoisesti jäsenenä siinä lajiyhdistyksessä, johon hän anoo kasvattajanimeä (jäsenmaksu maksettu kahtena peräkkäisenä vuonna).

Ne jäsenet, joilla jo on Skjl ry:n hyväksymä, voimassa oleva kasvattajanimi jollekin toiselle lajille täyttävät myös kasvattajanimianomuslomakkeen kanien osalta, mutta maksua ei tarvitse maksaa uudestaan. Tällöin anomuksen kirjoitetaan maininta olemassaolevasta kasvattajanimestä (nimi ja laji).

Ne hakijat, joiden kasvattajanimi kaneille on myönnetty Skjl ry:n sääntöjen mukaisesti aiemmin, mutta kasvatus on ollut tauolla tai loppunut, voivat hakea nimeä vanhana hakijana. Nämä henkilöt voivat toimittaa kasvattajanimianomuksen  maininnalla vanha kasvattajanimi ja vain yhdellä kasvattajanimivaihtoehdolla (=aiemmin hyväksytty nimi). Kasvattajanimimaksu 20€ tulee maksaa Skjl:n tilille.

Hakijat saavat tiedon kasvattajanimen hyväksymisestä sähköpostitse, tai pyynnöstä postitse.

Anomuslomake ja täydelliset säännöt löytyvät Skjl:ry:n sivulta : http://www.skjl.net/kasvattajanimet/

Rhinsk Scheck

Reininperhoskanin poikasia