Yhteistyötä tehdään yli yhdistys- ja maarajojen

Blogia pukkaa – 12.5.2016

Suomen kani- ja jyrsijäliitto oli kutsuttu Tanskan helmikuiseen näyttelyyn yhteiseen palaveriin Tanskan, Norjan ja Ruotsin edustajien kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin pohjoismaisen standardin käytöstä ja kansainvälisen tuomarivaihdon mahdollisuuksista Kaniininkasvattajien ulkomuotonäyttelyissä. Kokous oli lyhyt, mutta siinä tuli ilmi Suomen hankala näyttelytilanne ja hyvässä hengessä pohdittiin ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi. Kanikansalle tämä on merkittävä asia etenkin, kun lokakuun alun suurnäyttelyssä tavoitellaan vahvasti kansainvälistä tunnelmaa.

Blogia pukkaa – 4.8.2016

Keskustelua jatkettiin toukokuussa Wienissä, kun Suomen kani- ja jyrsijäliitto sai Eurooppa-yhdistyksen täysjäsenyyden ja oikeuden edustaa suomalaista kaniosaamista euroopanlaajuisesti. Wienin tapaamisessa keskiöön nousi pohjoismaisen standardin soveltamistulkinnat.

Tapaamisessa pohdittiin myös mahdollisuutta kutsua tanskalainen tuomari arvostelemaan Eurooppa-standardin mukaan liiton syysnäyttelyyn Hyvinkäälle. Näin Kaniininkasvattajat ry:n jäsenillä olisi konkreettinen mahdollisuus verrata erilaisia standardeja keskenään.

Tuomariasioita valmisteltiin toukokuun Kaniininkasvattajat ry:n johtokunnan kokouksessa sekä palaverissa, joka järjestettiin toukokuun lopussa Roskildessa. Tanska ja Norja suhtautuivat myönteisesti tuomaripyyntöön ja näin varmistui se, että Hyvinkään näyttelyssä tuomaroivat kaikissa pohjoismaissa hyväksytyt tuomarit: pohjoismaisen standardin mukaan yksi tanskalainen ja kaksi norjalaista ja Eurooppa-standardin mukaan yksi tanskalainen tuomari. Tilanne on aiheuttanut jonkin verran keskustelua ja kirjeenvaihtoa pohjolassa, koska periaatteellisella tasolla on kyse isosta asiasta. Tavoitteena kuitenkin on kaninkasvatuksen edistäminen Suomessa, ei sen hankaloittaminen, ja tässä asiassa olemme löytäneet yhteisymmärryksen yli valtakunnanrajojen.

Blogia pukkaa – 26.1.2017

Hyvinkään näyttely oli vuoden 2016 merkittävin kanitapahtuma Suomessa. Tapahtumaan osallistui kolme keskeistä kanitoimijaa: Kaniininkasvattajat tuplaluokkanäyttelyllään (rotukanien virallinen arvostelu pohjoismaisen ja Eurooppa-standardin mukaan), Suomen lemmikkikanit pet-luokan näyttelyllä ja Suomen estekanit omalla kisallaan. Kaniininkasvattajien näyttelyyn  ilmoittautui 191 kania, mikä ylitti odotukset.

kanimöötti

Wienin kokouksen kanijaos pohtii Euroopan tautitilannetta

Helmikuussa 2017 Suomen kani ja jyrsijäliitto ja Kaniininkasvattajat keskustelevat yhteispohjoismaisesta yhteistyöstä jälleen Tanskan LU-näyttelyn yhteydessä. Samalla kuulostellaan ensi käden tietoa siitä, kuinka Tanskan vuoden 2018 Eurooppa-näyttelyn suunnittelu etenee.

Blogia pukkaa – 1.7.2017

Kevät on ollut tulvillaan monenlaista touhua. Toisaalta on suunniteltu syksyn Kekri-näyttelyä ja pohdittu tuomarimiehitystä. Toisaalta on panostettu Kani- ja jyrsijäliiton kautta Eurooppa-kokoukseen. EE-kokous pidettiin toukokuussa Unkarin Egrissä ja siellä tapasi koko Eurooppa toisensa. Tai no, ainakin kanikansa. Kokouksen listalla oli niin tautitilanne kuin ensi vuoden Eurooppa-näyttelykin. Näyttely järjestetään Tanskan Herningissä ja sinne Kaniininkasvattajat puuhaa yhteismatkaa kanien kera.

Egerissä keskusteltiin myös suomalaisesta kaninkasvatuksesta – Kaniyhdistys oli lähestynyt puheenjohtajistoa kirjeellä, jossa ehdotettiin Suomen kani- ja jyrsijäliiton jäsenyyden mitätöintiä ja Kaniyhdistyksen nimittämistä Suomen edustajaksi jyrskän tilalle. Eurooppa-yhdistys ei kuitenkaan lämmennyt tälle ehdotukselle, vaan totesi, että kirjeen ei aiheuta enempiä pohdintoja. Eurooppa-yhdistyksessä jäseninä on kansallisia keskusjärjestöjä, jotka rakentavat parempaa huomista yhteistyön keinoin. Tästäkin syystä liitto oli perusteltu valinta Suomen edustajaksi. Ja kyllä valintaan aikanaan vaikutti sekin, että Kaniyhdistys ei jäsenyyttä hakenut ennen kuin päätös oli jo tehty… Keskustelu oli kuitenkin piristävää, koska siinä konkretisoitui verkoston tärkeys. Tukea valitsemallemme linjalle tuli niin tutuilta kuin vieraammiltakin kokousedustajilta. Se oli kannustavaa.

Nyt keskitytään Kekri-näyttelyn yksityiskohtiin ja pohditaan sitä, kuinka näyttelyt ja kasvattajapäivät voisivat parhaiten tukea kanikansaa. Tästä kuuluu vielä ennen kuin joukukuusen koristeita kaivetaan säilöstä.