Aktiviteter

Föreningen har som princip att varje enskild medlem skall ha möjlighet att utveckla verksamheten. Främst gör vi exkursioner och håller informationstillfällen. Vi ordnar utställningar. Vi har också planer på utgivning av skrifter.

Vi stamboksför inte kaniner och vill inte konkurrera med andra föreningar. Vi vill utveckla den inhemska kaninaveln och fungera som informationsbank för bl.a. nya uppfödare.

Om du har förslag på exkursioner eller informationstillfällen, kontakta oss! Styrelsen tar gärna emot förslag och försöker förverkliga dem.