Turkkimuunnokset

Normaalikarvaiset
punainenNormaalin karvoituksen omaavan kanin turkin pituus on rodusta riippuen  2-4 cm (mitataan keskeltä selkää). Villakarvan ja peitinkarvan keskinäisen suhteen tulee yleisesti olla 20:1. Tätä suhdetta ei kuitenkaan tule tarkastella yleispätevänä, sillä eri rotujen välillä esiintyy suuria eroja.

Villakarvojen lukumäärä määrää pääsääntöisesti turkin tiheyden. Turkin tulee olla niin tiheä, että puhallettaessa kanin turkkiin iho on vaikeasti nähtävissä. Turkin tulee tuntua täyteläiseltä ja elastiselta silitettäessä vastakarvaan. Tiheys arvostellaan riippumatta karvojen laadusta.

Turkin laatu määräytyy villa- ja peitinkarvan välisen suhteen sekä karvan paksuuden ja turkin pituuden mukaan. Runsas määrä peitinkarvaa muodostaa karkean turkin, kun taas pieni määrä peitinkarvaa muodostaa pehmeän turkin. Mikäli eri karvatyypit ovat kauttaaltaan ohuet, ne muodostavat ohuen ja pehmeän turkin. Karkea turkki tuntuu karhealta ja kovalta silitettäessä vastakarvaan.

Arvosteltaessa turkkia tulee huomioida, että tiheältä turkilta ei voida odottaa samankaltaista elastisuutta kuin ohuelta turkilta. Tämä johtuu siitä, että tiheässä turkissa karvojen asettuminen takaisin normaaliasentoon kestää kauemmin verrattuna ohueen turkkiin. Ohut turkki on kiiltävä tiheän turkin ollessa himmeämpi.

Yleisesti ottaen suurilla roduilla on pieniä rotuja karkeampi turkki. Määräykset turkin laadusta ja tiheydestä kuvataan kunkin rodun esittelyn yhteydessä.

Tavallisia virheitä, jotka vähentävät pisteytystä: Liian pehmeä karva. Pieniä karvattomia laikkuja. Heikko karvapeite, myös korvissa. Epätasainen pituus ja laatu (karvanlähtö). Huopaantumistaipumus hännän tyvessä.
Hylkääviä virheitä: Paljaita kohtia, joita ympärillä kasvavat karvat eivät peitä. Taipumus pitkäkarvaisuuteen. Voimakas karvanlähtö (jolloin arvostelu ei ole mahdollinen). Huopaantunut turkki.

Lyhytkarvaiset (rex)
rex-turkkiLyhyessä turkissa peitinkarvat ovat hyvin heikosti kehittyneet. Turkki saa ulkonäkönsä villakarvoista ja on siksi pehmeän samettimainen. Turkin pituus on 17-23 millimetriä (mitataan keskeltä selkää). Turkki on silkkimäinen ja hyvin kiiltävä ilman villaisuutta. Se on täydellisen ja samettisen tasainen kauttaaltaan. Peitinkarvojen ei tule olla villakarvoja pidempiä. Karvojen on asetuttava pystysuorasti ihosta. Kun turkkia silitetään vastakarvaan, on tällöin näkyviin tulevien karvojen muodostettava tiheä, koko pituudeltaan ihoa vasten suorakulmassa oleva tasainen reuna. Yksittäiset karvat eivät saa mennä keskenään ristiin. Turkista puuttuu kokonaan vaikutelma taaksepäin kääntyvistä karvoista.

Tavallisia virheitä, jotka vähentävät pisteytystä: Liian pehmeä tai karkea karva. Liian pitkä karva. Pienet kaljut laikut. Heikko karvapeite, myös korvissa. Karvanlähtö. Huopaantumistaipumus hännän tyvessä. Peitinkarvat ovat hieman villakarvoja pidemmät.
Hylkääviä virheitä:  Suuret kaljut laikut. Turkin pituus on yli 23 millimetriä. Voimakas karvanlähtö (jolloin arvostelu ei ole mahdollinen). Huopaantunut turkki.

Villakarvaiset (angora)
angoraVillakanin tärkein ominaisuus on tuottaa mahdollisimman paljon mahdollisimman korkealaatuista villaa.
Vuodenajoilla on suhteellisen suuri merkitys villan tuotannon kannalta. Lämpötila ja päivän valon pituus käynnistävät yhdessä turkin kasvun. Etenkin heikkenevät valo-olosuhteet ohjaavat turkin kasvua.
Yleisen tietouden mukaan kanilla on sitä voimakkaampi ja tiiviimpi turkki mitä kylmempi ilma. Kesäkuukausina turkin tiheys heikkenee ja jossain määrin myös turkin pituuden kasvu.

Villan tiheys
Villan tulee peittää koko iho, mukaan lukien vatsa, ja se on yhtä tiheä kaikkialla.

Villan laatu
Villan laatu riippuu monista tekijöistä.

Kuidun pituus (villa) on vähintään 7 cm 90 päivän kasvun jälkeen. Tämä pätee selkä-, kylki- ja vatsavillaan.
Peitinkarvaa esiintyy sopivassa määrin, ei niin paljon, että se dominoi karvan laatua, mutta niin paljon, ettei villa vaikuta veltolta tai pehmeältä. Peitinkarvaa, jossa on villataipuisuutta (kiharuus) juuressa, pidetään parempana kuin sellaista, jossa sitä ei ole. Peitinkarvan määrä vaihtelee 2-20 %:n välillä riippuen perintö- ja ympäristötekijöistä.

Villan laatuun vaikuttavat myös kiharuuden määrä ja syvyys yksittäisessä karvassa.

Villakarva ei saa olla liian ohut, koska se antaa villakuidulle hiukan liian vähän kestävyyttä ja huopaantumistaipumusta. Suositaan keskivahvaa villatyyppiä. Kuidun läpimitta on noin 10-12 mikroa (1 mikro =1/1000 millimetriä).

Villassa ei saa olla huopaantuneita paakkuja (takkuja), etenkään selässä ja kyljissä. Juuressa olevan villan ”hämähäkinverkko” ei ole vakava virhe. Se osoittaa vain, että villa on ”kypsää” ja osa villasta on irtoamassa. Irtoava villa tarttuu kiinni muuhun villaan.
Huopaantumistaipumus on helpoin arvostella hännän edestä ja kaulasta sekä korvien takaa. Uroksen taipumus on voimakkaampi kuin naaraan.

Arvosteltaessa villan laatua otetaan huomioon järjestyksessä seuraavat seikat:
Peitinkarvan esiintyminen
Villapeitinkarvat, villan kiharuus
Villakuidun paksuus (vaikea kontrolloida ilman teknisiä apuvälineitä)

Hyvälaatuinen villa tuntuu rasvaiselta – villa, jossa on paljon peitinkarvaa, tuntuu kuivalta. Uroksilla on vähemmän peitinkarvaa kuin naarailla, ja vanhemmilla eläimillä enemmän kuin nuorilla. Arvostelussa otetaan huomioon eläimen ikä ja sukupuoli. Arvostelussa leikataan villanäyte eläimen kyljestä.

Tavallisia virheitä, jotka vähentävät pisteytystä: Villa ei ole tarpeeksi tiheä. Epätasainen villankasvu. Hiukan huopaantumia (takkuja). Liian paljon tai liian vähän peitinkarvaa. Liian vähän pohjavillaa. Liian hieno, vanumainen villa. Pienet kaljut laikut. Heikko karvapeite korvissa.
Hylkääviä virheitä: Villan pituus alle 4 cm. Suuret kaljut laikut. Voimakkaan epäpuhdas ja huopaantunut turkki.

Pitkäkarvaiset (fuchs)
fuchsTurkkityyppi on villiangoran kaltainen. Peitinkarvat kasvavat laajalla alueella.

Turkin tiheydestä suurimman osan muodostaa villakarvan määrä. Turkilta vaaditaan mahdollisimman suurta tiheyttä. Sen tulee olla niin tiheä, että puhallettaessa turkkiin on vaikea nähdä ihoa. Turkin tulee tuntua täyteläiseltä vedettäessä vastakarvaan. Tiheys arvostellaan ilman turkinlaatua.

Hyvä turkinlaatu edellyttää riittävää karvanpituutta koko runkoon – pää, korvat ja jalat ovat lähes normaalikarvaiset, mutta hiukan pidemmät. Peitinkarvan tulee olla voimakkaasti kehittynyt ja tasaisesti jakautunut koko runkoon. Karvanpituus 5-6 cm (mitattuna keskeltä selkää).

Tavallisia virheitä, jotka vähentävät pisteytystä: Liian pehmeä karva. Pienet kaljut laikut. Heikko karvapeite, myös korvissa. Epätasaisuutta turkinpituudessa ja turkinlaadussa (karvanlähtö). Huopaantumistaipumus kyljissä ja hännänjuuressa. Taipumus villakarvaan.
Hylkääviä virheitä: Kaljut laikut, jotka eivät peity ympäröivällä karvalla. Voimakas karvanlähtö (arvostelu ei mahdollista). Huopaantunut turkki. Karvanpituus alle 4 cm tai pidempi kuin 7 cm.

Silkkikarvaiset (satiini)

Turkin pituuden tulee olla 3-3,5 cm. Villa- ja peitinkarvojen välisen suhteen tulee yleisesti olla 20:1.

Turkki koostuu villakarvoista sekä ohuista ja läpinäkyvistä peitinkarvoista, jotka ovat hyvin kiiltäviä ja silkkimäisiä.

Turkin tiheydestä suurimman osan muodostaa villakarvan määrä. Turkilta vaaditaan mahdollisimman suurta tiheyttä. Sen tulee olla niin tiheä, että puhallettaessa turkkiin on vaikea nähdä ihoa. Turkin tulee tuntua täyteläiseltä vedettäessä vastakarvaan. Tiheys arvostellaan huomioimatta turkinlaatua.

Turkin laatu määräytyy villa- ja peitinkarvan välisen suhteen sekä karvan paksuuden ja turkin pituuden mukaan. Runsas määrä peitinkarvaa muodostaa karkean turkin, kun taas pieni määrä peitinkarvaa pehmeän turkin. Mikäli eri karvatyypit ovat kauttaaltaan ohuet, ne muodostavat ohuen ja pehmeän turkin. Karkea turkki tuntuu karhealta ja kovalta silitettäessä vastakarvaan.

Arvosteltaessa turkin tiheyttä on huomioitava, että erittäin tiiviissä turkissa ei ylletä samaan elastisuuteen kuin ohuessa turkissa. Tämä johtuu siitä, että tiheässä turkissa karvat laskeutuvat hitaammin takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Ohut villa on kiiltävää, kun taas tiheä villä on kärjestään hieman himmeämpi.

Tavallisia virheitä, jotka vähentävät pisteytystä:
Liian pehmeä tai karkea karva. Liian pitkä tai lyhyt karva. Pienet kaljut laikut. Heikko karvapeite, myös korvissa. Epätasaisuutta turkinpituudessa ja turkinlaadussa (karvanlähtö). Huopaantumistaipumus hännäntyvessä. Heikko silkinkiilto.
Hylkääviä virheitä: Kaljut laikut, jotka eivät peity ympäröivällä karvalla. Taipumus pitkäkarvaisuuteen. Voimakas karvanlähtö (arvostelu ei mahdollista). Huopaantunut turkki. Liian karkea turkki. Silkinkiilto puuttuu.