Yleistä tietoa näyttelyistä

Näyttelyluokat

Kanit ilmoitetaan Eurooppa- tai pohjoismaisen standardin määräämin luokkiin.

Eurooppa-standardin näyttelyissä on kaksi luokkaa, X ja Y:
X = Yli 6 kk ikäiset eläimet
Y = 4 – 6 kk ikäiset eläimet, ns. nuorisoluokka, jossa kani arvostellaan sanallisesti ja antamalla sille yhteispistemäärä

Pohjoismaisessa standardissa luokkia on useita – näyttelyn luokat ilmotetaan aina kutsussa:
A = Aikuiset eläimet (yksittäiset, jalostusryhmät ja uros-/naarasryhmät, ikä yli 6kk)
B = Nuoret eläimet (yksittäiset, jalostusryhmät ja uros-/naarasryhmät, ikä 4-7kk ihannepainoltaan alle 5kg roduilla ja ikä 4-8kk ihannepainoltaan yli 5,01kg roduilla)
C = Yksittäiset eläimet, jotka kilpailevat vastakkain. Esimerkki C 1,0 = kaikki urokset kilpailevat keskenään
D = Jälkeläisarvostelu (emä ja 6-8 viikon ikäiset poikaset)
E = Perheryhmä (emä tai isä ja vähintään viisi poikasta, kaikki esitettävä myös luokassa A tai C)
F = Yhdistelmä (neljä eläintä, kumpaakin sukupuolta, samaa rotua ja väri-, turkki- tai kuviomuunnosta)
G = Eliittiryhmä (neljä eläintä rodusta riippumatta, yli 4 kk)
H = Yksittäiset eläimet (rotukohtainen kilpailu)
I = Yksittäiset eläimet (kilpailu ilman pistekorttia/suullinen arvostelu)
K = Kanituotteet (käsityöt)
L = Aikuiset eläimet (A), nuoret eläimet (B), yksittäiset eläimet (C), yhdistelmät (F) yhdessä
M = Poikueryhmä  (3-5kpl saman poikueen poikasia iältään kahdeksasta neljääntoista viikkoon, samaa rotua ja väri-, turkki- tai kuviomuunnosta)

Lähetä ilmoittautumislomake sähköpostitse kutsussa olevaan osoitteeseen ja liitä mukaan kuittikopio (tai kuva) maksetusta näyttelymaksusta. Näyttelyn luokat, hinnat sekä maksuviitteen löydät näyttelykutsusta.

Näyttelyyn valmistautuminen

Ilmoittautumisen jälkeen saat yhdistykseltä vahvistuksen osallistumisesta. Vahvistuksessa kerrotaan lisätietoja näyttelypäivästä. Vahvistuksen mukana saat omien ilmoitettujen kaniesi tiedot joko listamuodossa tai näyttelyluettelon muodossa. Tarkista, että ilmoittautumisesi on oikein ja kanien tiedot vastaavat ilmoitettuja. Mikäli vahvistukseen on lipsahtanut esimerkiksi kirjoitusvirhe, oikaise se näyttelyjärjestäjälle ennen näyttelyä.

Tarkista vielä ennen näyttelypäivää, että ilmoittamillasi kaneilla on oikeat tunnistemerkinnät ja että kani on terve. Vain terveet kanit saavat tulla näyttelyihin. Kanin turkkia ei saa käsitellä kemiallisesti ennen näyttelyä. Normaali harjaaminen on toki sallittua.

Näyttelypäivänä

Saavnayttelyhakitu näyttelypaikalle hyvissä ajoin ennen näyttelyn alkamista. Arvostelut aloitetaan yleensä 10 aikoihin aamulla ja näyttelypäivä kestää noin klo 16 saakka. Tämän ajan kanisi ovat joko omissa kuljetuslaatikoissaan tai yhdistyksen järjestämissä näyttelyhäkeissä (tieto löytyy vahvistuksesta). Mikäli kanit ovat omissa kuljetuslaatikoissa, kannattaa kanin luettelonumero tehdä jo kotona kuljetuslaatikon päälle.

Yhdistyksen värväämät kantajat (assistentit) kantavat kanisi luettelonmukaisessa järjestyksessä tuomarille arvosteltavaksi ja palauttavat kanin arvostelun jälkeen takaisin paikalleen. Kantajat käyttävät apunaan kantolaatikoita. Voit halutessasi auttaa kanisi kantajan laatikkoon. Kani myös punnitaan ennen arvostelua kantajan toimesta.

Arvostelun jälkeen kanisi saama arvostelukaavake toimitetaan kanisi näyttelyhäkkiin tai kuljetuslaatikon päälle. Kanisi saamista pisteistä riippuu palkitaanko se palkintojenjaossa. Palkintojenjako järjestetään kun kaikki näyttelyn kanit on saatu arvostelua.

Palkitseminen

Jokaisesta roturyhmästä valitaan ryhmän paras rotukani eli RYP. Standardi tuntee erilaisia roturyhmiä 6 kpl; jättirodut, suuret rodut, keskisuuret rodut, pienet rodut, erikoisturkkiset rodut ja kääpiörodut.

Jokaisesta rodusta valitaan rodun paras kani eli ROP. Rodun paras kani on saavuttanut kaikista korkeimman pistemäärän oman rotunsa edustajista. Mikäli samoilla pisteillä on useampi kani, etusijalla on aina kotimainen kani. Mikäli kotimaisia kaneja on useampia samoilla pistemäärällä suoritetaan parhaan valinta seuraavasti: korkeimmat pisteet saanut naaras, korkeimmat pisteet saanut uros, osapisteiden arvostelutaulukko, kuviollinen, värillinen, valkoinen ja arvonta.

Koko näyttelystä valitaan näyttelyn paras eli NP (ent. BIS) sekä vastakkaisen sukupuolen paras eli VSP. Näyttelyn parhaan kanin valinnan suorittaa tuomaristo, mikäli kaneja on useita samoilla pistemäärillä. Mikäli on vain yksi kani, jolla on korkein pistemäärä, on se automaattisesti myös koko näyttelyn parhain kani. Vastakkaisen sukupuolen paras on aina parhaimmat pisteet saanut eri sukupuolta oleva kani kuin näyttelyn parhaaksi valittu.

Näyttelyn parhaat näytteilleasettajat (=kanien omistajat) asetetaan kanien saamien näyttelypisteiden mukaan paremmuusjärjestykseen palkintolistoille jokaisen luokan mukaan. Listalle pääsemiksi vaaditaan vähintään 94 pisteen arvostelu omistajan kanilta. Palkintolistoja tehdessä huomioidaan omistajan parhaimmat rotu-/värikohtaisesti. Palkintolistojen palkintosijat määrittelevät sen, kuinka hyvin omistaja on osannut kasvattaa/valita näyttelyyn omaa rotuaan ja väriään. Palkintolistoilla on aina etusijalla omistajan kaniryhmät eli 3,0 (kolme urosta) tai 0,3 (kolme naarasta) tai 1,2 (yksi uros ja kaksi naarasta) ennen yksittäistä palkittua kania (0,1 naaras ja 1,0 uros). On paljon vaikeampi kasvattaa tasainen ryhmä kaneja, kuin näyttelyttää yksi hyvä kani!

palkinnotYlläolevien palkintojen lisäksi näyttelyjärjestäjä voi palkita muitakin kaneja tai näytteilleasettajia. Kaikki palkitut julkaistaan Kaniininkasvattajien jäsenlehdessä Kaniinipalstassa. Palkitut voidaan myös valokuvata.

On kohteliasta jäädä seuraamaan palkintojenjakoa ja onnitella voittajia. Mikäli kanisi ei tällä kertaa pärjännyt, voi sen aika olla seuraavassa näyttelyssä!

Näyttelypäivän jälkeen

Näyttelystä saa poistua palkintojenjaon jälkeen ja tarvittaessa myös aikaisemmin, mikäli kanisi ei saanut palkintoja. Noudata hyviä tapoja ja yleistä siisteyttä näyttelypaikalla. Mikäli siistit kania näyttelypaikalla esimerkiksi turkissa olevista puruista ja heinistä, älä heitä roskia lattialle!

Näyttelypäivän jälkeen näyttelytila siivotaan. Mikäli unohdit jotain näyttelypaikalle, voit tiedustella asiaa näyttelyjärjestäjiltä.

Pihiseekö sinussa talkoohenki?

Näyttelyissä ja muissakin tapahtumissa on usein pulaa ihmisistä, jotka haluavat osallistua järjestelyihin. Joko ennen tapahtumaa tai sen jälkeen, tai ehkä mieluusti jopa sekä että? Pikku puuhaa löytyy kaikille, ilmoittaudu rohkeasti. Kaniininkasvattajat ry toimii hyvällä mielellä ja kaveria kunnioittaen. Kokeile vaikka.