Lausuntopyyntö

Kaniininkasvattajat sai Maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntopyynnön koskien kanien luomuasetuksia sekä tuotantoa koskevia sääntöjä.  Mikäli haluat tuoda omat ajatuksesi julki asiaan liittyen, laita puheenjohtajalle (puheenjohtaja@kaniininkasvattajat.fi) sähköpostia. Saat luettavaksi ensimmäinen keskusteluasiakirjan luomukanien tuotantosäännöistä sekä uuden perusasetuksen 848, jossa eläintuotantoa koskevat pääsäännöt, sekä yksityiskohdat kanien osalta liitteen II kohdasta 1.9.5. alkaen.

Keskustelu näistä tuotantosäännöistä käydään Brysselissä ensi viikolla COP-kokouksen yhteydessä ja yhdistys tulee kokoamaan lausuntonsa 23.9. Asetuksen soveltaminen alkaa 1.1.2021.