Kevätkokous 23.4.2022

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen Lempäälään Manttaalitalolle (os. Manttaalitie 1) lauantaina 23.4.2022 klo 12 alkaen. Kokous järjestetään kevätnäyttelyn yhteydessä, näyttelytilan ravintolatilassa.

Työjärjestys:

  • Kokouksen avaus.
  • Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  • Hyväksytään työjärjestys.
  • Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  • Johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat
    Johtokunta esittää kokoukselle yhdistyksen yleisen matkakorvauksen nostamista 0,20€/km:lta 0,40€/km:in. Johtokunta perustelee noston tarvetta yleisellä hintojen ja varsinkin polttoaineiden hinnan nousulla.
  • Kokouksen päättäminen.