Kaninliha mukaan luomutuotantoon

Aiemmin Suomessa ei ole ollut mahdollista tuottaa ja myydä kaninlihaa luomuna. Asiaan on tulossa muutos.

Saimme Luomuliiton kautta rahoituksen ministeriöltä kanin luomutuotantoehtojen laatimista varten. Hanke on käynnistynyt tänä syksynä, ja ensimmäinen luonnos kanin luomuehdoista on valmistunut ja lähetetty ensimmäiselle kommenttikierrokselle viranomaisille. Lähteinä ehdoissa on käytetty Saksan, Norjan, Itävallan, Ranskan ja Espanjan luomukanisäädöksiä sekä Suomen luomueläintuotannon yleisiä ehtoja.

Luomuliitto valmistelee lisättäväksi luomueläintuotannon ehtoihin uusia tuotantoeläinlajeja, mukana mm kani. Kun ehdot on hyväksytty, voidaan myös Suomessa tuottaa virallisesti sertifioitua luomukanin lihaa. Koska Luomuliitosta ei löytynyt riittävästi osaamista kaninkasvatukseen liittyen, ehdot valmistelee Jonna Kumpulainen (tuotantokanikasvattaja ja koulutettu luomuammattilainen (puutarhatuotanto&elintarvike)). Haluaisinkin seuraavaksi kerätä kanien luomutuotannosta kiinnostuneita kaninkasvattajia kommentoimaan tekeillä olevia luomuehtoja, jotta niistä saadaan mahdollisimman hyvin tuottajia myös tulevaisuudessa palvelevat. Kommentoijilta odotetaan jonkinlaista kokemusta kanien kasvattamisesta, sekä kiinnostusta ja pohjatietoja luomusta (riittää jos luet luomueläintuotannon yleiset ehdot).

Ilmoita sähköpostilla osoitteeseen tuotantokanijaosto@gmail.com halukkuudestasi osallistua kanin luomuehtojen viimeistelyyn. Aikataulu on tiukka, joten kommentit kerätään syyskuun aikana.

Luomuterveisin Jonna Kumpulainen