Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 4.8.2016

Rekisterinpitäjä

Kaniininkasvattajat ry

Yhteyshenkilö henkilörekisteriasoissa

Mirja Säynäjoki
johtokunnan puheenjohtaja
s-posti: apilaniityn@gmail.com
puh: 040 773 1809

Rekisterin nimi

Kaniininkasvattajat ry:n jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterin ylläpito ja säilytys.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan jäsenistä

  • jäsennumero
  • nimi
  • osoite
  • puhenlinnumero
  • sähköpostiosoite
  • syntymävuosi
  • jäsenmaksun maksupäivä

Yksittäisen jäsenen tietoja ei luovuteta kysyjille.

Rekisteritietojen kerääminen

Rekisteritietojen lähteenä ovat jäsenanomuksessa olleet tiedot ja näihin mahdollisesti myöhemmin tehdyt lisäykset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietojen luovutus rekisteristä

Kaniininkasvattajat ry voi luovuttaa rekisteristä tietoja viranomaisille sen mukaan mitä laissa säädetään viranomaisten tietojensaantioikeudesta. Rekisteritietoja ei luovuteta eteenpäin suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia taikka mielipide- tai markkinatutkimuksia varten.

Rekisterin suojaus

Jäsenrekisterin ylläpito on suojattu salasanalla. Vain Kaniininkasvattajat ry:n jäsenrekisterinhoitajalla ja puheenjohtajalla on henkilökohtaisen salasanan avulla pääsy rekisterin ylläpitotietoihin. Muilla henkilöillä ei ole pääsyä rekisteriin.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot rekisteristä Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti.

Rekisteritietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan tiedon mikäli tieto on ilmeisen virheellinen. Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan jäsenrekisterin listauksesta kun jäsenyyden päättymisestä on aikaa yksi (1) vuosi.